Algemene informatie

Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is
een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle
leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Meer informatie »

Contactgegevens

Adres:

W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Telefoon:

0299 36 33 28

E-mail:

info@cbwedamvolendam.nl

 

Peuterspeelzalen

Peuterspeelzalen CBW

Download hier de Informatie Peuteropvang VVE

Het CBW Edam-Volendam heeft momenteel vier peuterspeelzalen. Kinderen vanaf 2 jaar en 4 maanden kunnen gebruik maken van de peuterspeelzalen.
Onze doelstellingen zijn:

  • Het spelen staat voorop. Uiteraard wordt er op gelet of uw kind aan een nieuwe uitdaging toe is;
  • Het sociaal contact tussen de kinderen onderling vergroten. Dit doen we door samenwerken, samen spelen en het ontwikkelen van diverse vaardigheden;
  • De kinderen leren zich buiten hun eigen vertrouwde omgeving (gezin) te bewegen;
  • Het bevorderen van het contact tussen ouders/verzorgers en het informeren van elkaar over manieren van opvoeden;
  • Het verlagen van de drempel naar de basisschool.

Spelen, ontdekken en leren
Uw zoon of dochter krijgt steeds meer interesse in de wereld om zich heen. Uw kind wil spelen, ontdekken en leren praten. Dat kan allemaal op de peuterspeelzalen in Edam-Volendam. Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen samen heerlijk spelen, knutselen, zingen en worden ze voorgelezen. Uw kind leert delen, omgaan met anderen, spelen met leeftijdsgenootjes en omgaan met regels. Ook is er voldoende ruimte om vrij te spelen zoals buitenspelen, fietsen en klimmen. Door samen te spelen leren kinderen rekening te houden met elkaar. Sommige kinderen gaan één dagdeel in de week, anderen een paar dagdelen.
De groepen van de peuterspeelzaal worden geleid door gediplomeerde peuterleidsters. De peuterleidster zorgt ervoor dat uw kind op een leuke en creatieve manier wordt gestimuleerd zich te ontwikkelen.

Inschrijving en plaatsing
U kunt uw kind op ieder moment inschrijven. Peuterspeelzalen zijn er voor kinderen vanaf twee jaar. In Volendam zijn er drie peuterspeelzalen. Dit zijn ‘t Speelhuisje, de Ark en ´t Kattekopje. In Edam is peuterspeelzaal de Hummelhoek. In de peuterspeelzalen valt veel te beleven en te ontdekken. In een warme sfeer en veilige omgeving kan uw kind zijn eigen interesses verkennen. De omgeving, het speelmateriaal en de activiteiten zijn afgestemd op de belevingswereld van het kind. In alle peuterspeelzalen is extra aandacht voor de taal. Taal is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en bij het maken van een goede start op de basisschool.
Gaat uw kind nog niet naar een peuterspeelzaal ga dan toch eens kijken wat ze allemaal te bieden hebben. Hopelijk wordt u ook enthousiast! Kom eens gezellig langs! Vergeet u echter vooral niet om uw kind op tijd in te schrijven. Inschrijven kan via deze website. Klik op de button van de gewenste peuterspeelzaal en u kunt uw kind gelijk digitaal inschrijven.

Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)
Op alle peuterspeelzalen is extra aandacht voor taal. Op een speelse manier leren de kinderen nieuwe woorden en zinnen. Hun Nederlands wordt beter. Taalontwikkeling is belangrijk voor kinderen. Kinderen met een VVE-indicatie gaan vier dagdelen per week naar de peuterspeelzaal, om ze een zo goed mogelijke start te kunnen bieden op het basisonderwijs. Zie informatie Peuteropvang VVE.

Kosten
Wanneer uw kind naar de peuterspeelzaal gaat, betaalt u maandelijks een ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks door de peuterspeelzaal vastgesteld. Kijk in de folder van uw gewenste peuterspeelzaal voor de actuele prijzen.

Basisschoolvakanties 2021-2022
Zomervakantie: 12 juli t/m 20 augustus 2021
Maandag van Kermis: 6 september 2021
Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 2022
Tweede Paasdag: maandag 18 april 2022
Koningsdag: woensdag 27 april 2022
Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2022
Hemelvaartsdag: 26 en 27 mei 2022
Pinkstervakantie: 6 t/m 10 juni 2022
Zomervakantie: 18 juli t/m 26 augustus 2022

TIP! 
Lezen is goed voor het taalgevoel van uw kind. De bibliotheek kan u helpen bij het vinden van leuke boeken om samen met uw peuter te lezen. Ga er eens kijken!

Peuterspeelzaal de Ark (Volendam)
Peuterspeelzaal ’t Kattekopje (Volendam)
Peuterspeelzaal ’t Speelhuisje (Volendam)
Peuterspeelzaal de Hummelhoek (Edam)
Themabrieven
Klachtenreglement
Klachten vrij-brief
Klachten vrij-brief Peuterspeelzalen
Inspectierapporten Peuterspeelzalen
Privacy Statement