Algemene informatie

Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is
een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle
leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Meer informatie »

Contactgegevens

Adres:

W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Telefoon:

0299 36 33 28

E-mail:

info@cbwedamvolendam.nl

 

..Tandeloos

Onderdeel van Tiener- en Jongerenwerk
Heel belangrijk voor het CBW is de Jongerenwerkgroep “..Tandeloos”. Dit zijn ongeveer 10 jongeren in de leeftijd van 16 t/m 28 jaar, die zich ten doel stellen het bestaande culturele jongerenaanbod in Edam-Volendam aan te vullen met eigentijdse en vernieuwende programma’s. De werkgroep zet zich niet af tegen het bestaande, maar wil juist dat de keuzemogelijkheden worden vergroot. Wel streeft zij naar oorspronkelijke producties. Ze heeft dus een voorkeur voor groepen die eigen nummers brengen, hoewel coverbands ook vaak worden uitgenodigd. ..Tandeloos wil een culturele voorhoedegroep zijn. Van ..Tandeloos gaan voortdurend vernieuwende impulsen uit naar de hele Stichting CBW en naar Edam-Volendam. ..Tandeloos vervult dus een belangrijke functie als aanbieder en als vernieuwer. Liefhebbers mogen zich altijd aanmelden om deel te gaan uitmaken van .. Tandeloos. Kun je niet zingen of ben je niet muzikaal, dan heb je misschien wel andere kwaliteiten. Misschien heb je wel veel verstand van techniek, of ben je erg handig, en voel je je aangetrokken tot de organisatie er omheen. Helpende handen van vrijwilligers zijn altijd welkom.

Wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met onze coördinator Tiener- en Jongerenwerk ,
telefoon: 0299-363328