Algemene informatie

Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is
een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle
leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Meer informatie »

Contactgegevens

Adres:

W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Telefoon:

0299 36 33 28

E-mail:

info@cbwedamvolendam.nl

 

Seniorenclub SamenUit Edam

Onderdeel van Seniorenwerk

In De Singel Edam komt ongeveer iedere 6 weken een groep senioren bij elkaar  om nieuwe uitstapjes te bespreken. De bijeenkomsten staan onder de leiding van Cisca van Dijk en Wil Kaars. Het realiseren van de uitjes wordt aangepakt door de senioren zelf. Dat betekend dat de senioren zelf verantwoordelijk  zijn voor de organisatie van de uitjes. De te organiseren uitjes worden als notulen van de bijeenkomst onder de leden verspreid.
Ieder lid is er zelf verantwoordelijk voor om zich voor die uitjes waar hij of zij aan wil mee doen op te geven bij de organisator van dat betreffende uitje. Dat is diegene die het uitje in de vergadering voorstelt als te ondernemen uitje.In de notulen is zijn of haar telefoonnummer  te vinden en ook de uiterste datum tot wanneer er opgegeven kan worden. Om het de organisator makkelijk te maken is op tijd aanmelden gewenst.
Er is in het verleden al veel bezocht en nieuwe uitdagingen worden daarbij niet uit de weg gegaan. Een paar voorbeelden zijn:  vis eten in Edam, museum bezoek in Amsterdam,  fietstocht via Monnickendam, fluisterboot varen in Overleek,  bezichtiging van de molen van Katwoude, of zoals op de foto hieronder te zien valt; “Boerengolf spelen in Hobrede” . De Seniorenclub SamenUit gaat haast iedere uitdaging aan.

Klik hier voor het Verslag-Samen-Uit-bijeenkomst
WANNEER BIJEENKOMST:
iedere 6 weken vrijdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.
Datum onderaan de notulen van de vorige bijeenkomst te vinden
(met uitzondering van juli en augustus i.v.m. zomerpauze)
WANNEER ACTIVITEITEN:
Verschillende dagen en tijden, afhankelijk van belangstelling (met uitzondering van juli en augustus i.v.m. zomerpauze)
LOCATIE BIJEENKOMST:
De Singel Edam, Burg. Versteeghsingel 5b Edam
KOSTEN:
Afhankelijk van activiteit per activiteit plus jaarlijkse bijdrage in kosten voor notulen bijeenkomsten van € 15,- per jaar
Wilt u meer informatie? of aanmelden
Neemt u dan contact op met Marlies Bel, e-mail: marlies@cbwedamvolendam.nl of telefoon: 0299-363328

Samenuit-speelt-Boeren-Golf-in-Hobrede.