Algemene informatie

Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is
een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle
leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Meer informatie »

Contactgegevens

Adres:

W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Telefoon:

0299 36 33 28

E-mail:

info@cbwedamvolendam.nl

 

Seniorenwerk

Bij het ouderenbeleid ligt het accent op de WMO-gedachte (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) dat mensen zo lang mogelijk moeten kunnen blijven meedoen. Ouderen die enkele malen per week de deur uit kunnen gaan en contact hebben met leeftijdgenoten, voelen zich over het algemeen prettiger en fitter dan leeftijdgenoten die dat niet doen. Ze kunnen hierdoor ook vaak langer zelfstandig blijven wonen.
Wij, als CBW, willen hier een bijdrage aan leveren met allerlei activiteiten en cursussen die bij de doelgroep passen. Naast het leren, deelnemen en doen, staat bij deze groep natuurlijk ook de gezelligheid en de aandacht hoog in het vaandel.

Algemene doelstelling

In de meest ruime zin van het woord is de algemene doelstelling van het CBW bij seniorenwerk dus vooral het in contact brengen van mensen.

  • Het bevorderen van 65+ contacten door het aanbieden van een breed scala aan activiteiten;
  • Het bevorderen van ontmoetingen binnen de verschillende doelgroepen waardoor het sociale netwerk en daarmee de sociale competenties niet verloren gaan en zelfs kunnen toenemen, terwijl het sociale isolement kan afnemen;
  • Het bevorderen van participatie aan activiteiten door mensen met een beperking;
  • Het vergroten van kennis en vaardigheden en het geven van inzicht in hun situatie;
  • Het bevorderen van sociale cohesie in het algemeen;
  • Het op peil houden en vergroten van de lichamelijke conditie/lichamelijke gezondheid;
  • Het handhaven en vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

We willen dit o.a. doen door:
Meer ontmoetingen (sociale activering), zinvolle vrijetijdsbesteding (recreatie), educatie en vorming, het ontwikkelen van creatieve vaardigheden (culturele en cognitieve ontwikkeling), cultuur (actieve en passieve deelname aan culturele activiteiten), het geven van voorlichting, het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen, het bevorderen van de lichamelijke conditie en vooral het handhaven en vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
De PX moet een ontmoetingsplek en educatief centrum zijn. We willen senioren activeren tot meer zelfredzaamheid en willen dus cursussen en de ontmoetingsplaats vervlechten. Er zijn, op het gebied van seniorenwerk, diverse vaste activiteiten binnen het CBW. Zo nu en dan worden er naast deze vaste activiteiten ook incidentele activiteiten plaats. Hierover berichten we uiteraard ook op deze site.
Verder willen we in de toekomst, als er tenminste wat meer liefhebbers komen, vanaf 9:30 uur het ‘buurtcafé’ openen. Er zijn een grote leestafel, een biljart en een paar internetcomputers. Een kop koffie of thee zal dan ook verkrijgbaar zijn.

Cursussen en Clubs speciaal voor senioren

Overigens is het nagenoeg ondoenlijk om een exacte splitsing aan te geven tussen ‘Seniorenwerk’ en ‘Cursussen en Clubs’. Sommige activiteiten zijn namelijk zowel voor senioren als voor andere leeftijdscategorieën. Hetzelfde geldt voor ‘Cursussen en Clubs’. Hieraan kunnen bijvoorbeeld ook senioren mee doen. Een aantal activiteiten zult u dus zowel bij ‘Seniorenwerk’ als bij ‘Cursussen en Clubs’ tegen komen.
Als u doorklikt op een van de punten hieronder, vindt u meer informatie over deze onderwerp.

Sporten voor 50+
Werken aan je fitheid (65, 75, 85 jaar en ouder) (Volendam en Edam)
Sportinstuif Senioren/ volleybal 55+ (Volendam)
Club ’89 (Seniorenclub 65+) (Volendam)
Drive-in bioscoop (Volendam)
Seniorensoos in de Singel (Edam)
Dinerservice (Seniorenclub 65+) (Volendam)
Vandaag Kook Ik in De Singel
Denksportclub (Seniorenclub 65+) (Volendam)
Seniorenclub Samen Uit Edam
Werelddansen
Biljarten in de Singel
Scootmobielclub
Koppie doen