Algemene informatie

Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is
een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle
leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Meer informatie »

Contactgegevens

Adres:

W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Telefoon:

0299 36 33 28

E-mail:

info@cbwedamvolendam.nl

 

Peuterspeelzaal ’t Speelhuisje (Volendam)

Informatiebrochure Peuterspeelzaal ’t Speelhuisje (versie 2022)
Huisregels Peuterspeelzaal
’t Speelhuisje

Onderdeel van Peuterspeelzalen
’t Speelhuisje is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:15 tot 12:15 uur. De kosten bedragen € 8,46 per uur.
Als u recht heeft op Kinderopvangtoeslag ontvangt u een groot deel van de kosten terug. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag verwijzen wij hiervoor naar www.belastingdienst.nl. Heeft u géén recht op kinderopvangtoeslag, dan zal de gemeente een groot deel van de kosten voor u vergoeden. In dit geval neemt u contact op met de administratie, tel. 0299-650 250.
Alle vakanties en vrije dagen zijn gelijk aan die van de basisscholen.
Elke eerste volle week van de maand is er ‘s morgens en ’s middags gelegenheid voor de ouders om een kopje koffie of thee met ons mee te drinken en mee te praten. U bent van harte welkom.

LOCATIE:
Hofstede 2A, telefoon: 0299-321440
Inspectierapporten Peuterspeelzalen
Inschrijven Peuterspeelzaal ‘T SPEELHUISJE
Wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met onze coördinator Peuterspeelzalen Nel van Ollefen-Zwarthoed,
telefoon: 0299-650250 of e-mail: nel@cbwedamvolendam.nl 

Peuterspeelzaal 't Speelhuisje - PNG