Algemene informatie

Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is
een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle
leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Meer informatie »

Contactgegevens

Adres:

W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Telefoon:

0299 36 33 28

E-mail:

info@cbwedamvolendam.nl

 

Peuterspeelzaal De Hummelhoek – Definitief Inspectie Rapport 21-04-2015

3 juli 2015
 
CBW Edam-Volendam is zeer tevreden met de resultaten van het GGD Onderzoek.
Wij herkennen de positieve bevindingen en zullen als nieuwe houder ons uiterst inspannen om de kwaliteit en veiligheid op een hoog niveau te behouden.
 
Kwaliteitsverbetering is voor ons een continue proces, die wij zichtbaar proberen te maken voor de ouders. Het is daarbij belangrijk dat ouders ons als partner in de opvoeding zien.
 
Als nieuwe houder zullen wij de huidige oudercommissie van peuterspeelzaal de Hummelhoek in stand houden, waarbij we in de loop van 2015 gaan bezien op welke manier een integratie kan plaatsvinden met overige peuterspeelzalen onder onze verantwoordelijkheid.

Peuterspeelzaal De Hummelhoek – Definitief Inspectie Rapport 21-04-2015