Algemene informatie

Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is
een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle
leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Meer informatie »

Contactgegevens

Adres:

W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Telefoon:

0299 36 33 28

E-mail:

info@cbwedamvolendam.nl

 

Peuterspeelzaal de Hummelhoek (Edam)

Onderdeel van Peuterspeelzalen

Informatiebrochure Peuterspeelzaal de Hummelhoek

De Hummelhoek is ’s morgens de hele week geopend en ook op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. De openingstijden zijn van 08:30 tot 11:30/12:30 uur en van 13:00 tot 16:00/17:00 uur. De kosten bedragen € 8,46 per uur.
Als u recht heeft op Kinderopvangtoeslag ontvangt u een groot deel van de kosten terug. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag verwijzen wij hiervoor naar www.belastingdienst.nl. Heeft u géén recht op kinderopvangtoeslag, dan zal de gemeente een groot deel van de kosten voor u vergoeden. In dit geval neemt u contact op met de administratie, tel. 0299-650 250.
Alle vakanties en vrije dagen zijn gelijk aan die van de basisscholen.

LOCATIE:
Burg. Versteeghsingel 5B, telefoon: 0299-371516
Inspectierapporten Peuterspeelzalen
Inschrijven Peuterspeelzaal DE HUMMELHOEK
Wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met onze coördinator Peuterspeelzalen Nel van Ollefen-Zwarthoed,
telefoon: 0299-650250 of e-mail: nel@cbwedamvolendam.nl 

Peuterspeelzaal de Hummelhoek - PNG