Algemene informatie

Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is
een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle
leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Meer informatie »

Contactgegevens

Adres:

W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Telefoon:

0299 36 33 28

E-mail:

info@cbwedamvolendam.nl

 

Bloeigroepen (de Ark, Volendam) (de Hummelhoek, Edam)

Onderdeel van Peuterspeelzalen
Spelen, leren en tot bloei komen
Jonge kinderen leren veel en snel. De woordenschat van jonge kinderen groeit in een zeer hoog tempo. Kinderen tussen de 4 en 22 maanden leren per dag gemiddeld drie nieuwe woorden. Het is goed om, voordat je kind naar school gaat, al te werken aan het vergroten van de kansen van je kind. De bloeigroep is een leuke leerzame groep. Kinderen worden op een speelse manier gestimuleerd in hun ontwikkeling. In de bloeigroep wordt individueel of in kleine groepjes speciaal aandacht gegeven aan de taalontwikkeling van uw kind. Daardoor wordt hun taalkennis beter. Dit is belangrijk voor een goede start op de basisschool. De bloeigroep wordt geleid door niet één maar twee gediplomeerde leidsters. Vier dagdelen per week zorgen zij voor de professionele begeleiding van uw kind. Peuterspeelzalen de Ark en de Hummelhoek hebben een bloeigroep.
Op de bloeigroep wordt gewerkt met het programma “Piramide”. Het is een leuke methode die gericht is op de totale ontwikkeling van jonge kinderen. De methode geeft kinderen spelenderwijs een stevige basis.
Thema’s
Bij ieder thema hoort een groep woorden die steeds herhaald worden, zodat ze beter bijblijven. Er wordt gezongen, gelezen, gewerkt en gespeeld. Zo leren zij op een creatieve en toegankelijke manier van alles over dat thema. Ook biedt het programma structuur en regelmaat. Dit geeft de kinderen een gevoel van veiligheid. Vaste routines komen dagelijks terug en de spullen in het lokaal hebben een vaste plek. Zo kunnen de kinderen zelf de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren.
Welke kinderen komen in aanmerking voor de bloeigroep?
Bij het centrum voor jeugd en gezin wordt gekeken of uw kind naar de bloeigroep kan. Voorwaarden om geplaatst te kunnen worden zijn o.a. achterstand in de taalontwikkeling van het kind, het opleidingsniveau van de ouders en/of de taal die thuis wordt gesproken.

Wilt u weten of uw kind in aanmerking komt voor de bloeigroep, neem dan contact op met
het Centrum voor Jeugd en Gezin, telefoon: 0299-74 80 04 of e-mail: cjg@ggdzw.nl

Kom eens langs!
Ouders zijn altijd welkom om eens te komen kijken hoe het bij ons in z’n werk gaat en om eens een paar uurtjes mee te draaien. Regelmatig is er ‘s morgens en ’s middags gelegenheid voor de ouders om een kopje koffie of thee met ons mee te drinken en mee te praten. U bent van harte welkom. Aarzel niet maar stap gewoon eens binnen.

Peuterspeelzaal de Ark (Volendam)
Peuterspeelzaal de Hummelhoek (Edam)
Wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met onze coördinator Peuterspeelzalen Nel van Ollefen-Zwarthoed,
telefoon: 0299-650250 of e-mail: nel@cbwedamvolendam.nl