Algemene informatie

Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is
een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle
leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Meer informatie »

Contactgegevens

Adres:

W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Telefoon:

0299 36 33 28

E-mail:

info@cbwedamvolendam.nl

 

Peuterspeelzaal de Ark (Volendam)

Aanvulling Pedagogisch Beleidsplan
Pedagogisch Beleidsplan
Huisregels Peuterspeelzaal de Ark

Onderdeel van Peuterspeelzalen
De Ark is ’s morgens de hele week geopend en ook op maandag- en donderdagmiddag. De openingstijden zijn van 08:45 tot 11:45 uur en van 13:00 tot 15:30 uur. De kosten bedragen € 8,02 per uur. Als u recht heeft op Kinderopvangtoeslag ontvangt u een groot deel van de kosten terug. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag verwijzen wij hiervoor naar www.belastingdienst.nl. Heeft u géén recht op kinderopvangtoeslag, dan zal de gemeente een groot deel van de kosten voor u vergoeden. In dit geval neemt u contact op met de administratie, tel. 0299-650 250. Alle vakanties en vrije dagen zijn gelijk aan die van de basisscholen.

De Bloeigroep
Peuterspeelzalen De Hummelhoek in Edam en De Ark in Volendam hebben een Bloeigroep. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. U betaalt slecht 2 dagedelen, de overige dagdelen worden gefinancierd door de gemeente. Uw kind moet dan wel het hele programma volgen, dus 4 dagdelen per week komen spelen.

LOCATIE:
Val van Urk 7, bij winkelcentrum De Stient, telefoon: 0299-369108
Inspectierapporten Peuterspeelzalen
Wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met onze coördinator Peuterspeelzalen Nel van Ollefen-Zwarthoed,
telefoon: 0299-650250 of e-mail: nel@cbwedamvolendam.nl 

Inschrijfformulier


Peuterspeelzaal de Ark - PNG

Inschrijfformulier