Algemene informatie

Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is
een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle
leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Meer informatie »

Contactgegevens

Adres:

W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Telefoon:

0299 36 33 28

E-mail:

info@cbwedamvolendam.nl

 

Algemene Voorwaarden Kinderactiviteiten

Onderdeel van Kinderwerk > Kinderactiviteiten (Edam)

Algemeen

• Bij aanmelding verbindt u zich aan de cursusvoorwaarden zoals hieronder gesteld.
• U meldt uw kind via de website van CBW Edam-Volendam. Het adres vindt u in de folder.
• Na de start van de cursus is tussentijdse uitschrijving niet mogelijk. Er is geen teruggave van het cursusgeld. • De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op de cursus. Bij een volle groep kunt u ervoor kiezen uw kind in te schrijven voor een andere activiteit of voor een volgend blok.
• Bij onvoldoende belangstelling gaat een activiteit niet door.
• De Singel Edam is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van de deelnemers. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering.

Uitval van lessen

• Als een deelnemer één of meerdere lessen niet kan volgen, wordt verzocht om dit door te geven aan de coördinator. Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op teruggave van het cursusgeld.

Betaling

• Vóór de start van de cursus ontvangt u een bevestiging van plaatsing. Betaling in meerdere termijnen is niet mogelijk. Bij de bevestiging van uw deelname wordt gemeld wanneer het cursusgeld van uw rekening wordt afgeschreven.
• Met de aanmelding verbindt men zich voor de gehele duur van de activiteit of cursus. Na ontvangst van de bevestiging van deelname is men verplicht tot betaling van het cursusgeld.

Materialen

• Materialen en gereedschappen zijn in het cursusgeld inbegrepen tenzij anders vermeld.

Vervoer kinderen

• Ouder(s) / verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor het brengen en ophalen van de deelnemer op de locatie waar de activiteit plaatsvindt.

Foto’s en filmopnamen

• Voor publiciteitsdoeleinden zoals het programmaboekje, websites en nieuwsbrieven kunnen er incidenteel foto’s en / of video’s gemaakt worden tijdens de activiteiten. Indien u er bezwaar tegen heeft dat CBW deze opnamen gebruik voor publiciteitsdoeleinden, gelieve dit dan aan ons te melden via info@cbwedamvolendam.nl.

Klachtenprocedure

• Mocht u een klacht hebben over een activiteit, gelieve in eerste instantie de klacht te bespreken met de betreffende docent van de activiteit. In veel van de gevallen zult u gezamenlijk het probleem kunnen oplossen.
• Mocht het probleem blijven bestaan of als het een persoonlijke kwestie betreft, dan kunt u contact opnemen met de Kinderactiviteiten coördinator.
• Wordt een oplossing nog steeds niet gevonden, gelieve u dan te richten tot de directie van het CBW via info@cbwedamvolendam.nl.