Algemene informatie

Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is
een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle
leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Meer informatie »

Contactgegevens

Adres:

W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Telefoon:

0299 36 33 28

E-mail:

info@cbwedamvolendam.nl

 

Doelstellingen

Onderdeel van Algemene Informatie
In de statuten (1992) wordt vermeld over de doelen van de Katholieke Stichting Club en Buurthuiswerk Volendam: “… het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden op sociaal-cultureel gebied, met het accent op recreatie, educatie en samenlevingsopbouw…”. Tot de werkzaamheden op sociaal-cultureel gebied behoort ook uitgebreid aanbod van kunst en cultuur, zowel passief als actief beoefend. Doelgroepen zijn alle inwoners van alle leeftijden in de gemeente Edam-Volendam.
 
Bij de werkzaamheden laat de stichting zich leiden door de volgende uitgangspunten:

  • We bieden iedereen de mogelijkheid om mee te doen in de samenleving.
  • De instelling is van oorsprong een vrijwilligersorganisatie en dient dit zoveel mogelijk te blijven. De eerste insteek bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten is om vrijwilligers zoveel mogelijk in te schakelen. De vrijwilligers krijgen maximale aandacht en begeleiding. Het kapitaal van de stichting zit in haar medewerkers, en vooral de vrijwilligers blijven vele jaren actief; soms een mensenleven lang.
  • Activiteiten voor onze doelgroepen hoeven niet kostendekkend te werken. Dat zijn kinderen en tieners, kwetsbare groepen en senioren. De overige gebruikersgroepen moeten met hun bijdragen de werkelijke kosten dekken.
  • Principes van dienstbaarheid, klantvriendelijkheid, marktgerichtheid en professionaliteit zijn geen doelen, maar uitgangspunten van beleid, evenals het bevorderen van innovatieve ontwikkelingen.