Algemene informatie

Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is
een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle
leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Meer informatie »

Contactgegevens

Adres:

W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Telefoon:

0299 36 33 28

E-mail:

info@cbwedamvolendam.nl

 

ANBI Gegevens

Beoordelingsverklaring – ANBI Gegevens met jaarrekening 2019

Onderdeel van Algemene Informatie
Naam:
Katholieke Stichting voor Club- en Buurthuiswerk Volendam
W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam
Fiscaal nummer:
0028.40.510
Contactgegevens:
Katholieke Stichting voor Club- en Buurthuiswerk Volendam
Postbus 84
1130 AB Volendam
Internetadres:
http://www.cbwedamvolendam.nl
E-mailadres:
info@cbwedamvolendam.nl
Bestuurssamenstelling:
E.J.M. Karregat (voorzitter)
A.F.C. de Boer (penningmeester)
G.M. Zwarthoed (bestuurslid)
T. Smit (bestuurslid)
Het bestuur is onbezoldigd.
Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel:

  • Het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden op sociaal cultureel gebied met het accent op recreatie, educatie en samenlevingsopbouw.
  • Al hetgeen in de ruimste zin van het woord.
  • Deze werkzaamheden worden ingevuld uit christelijke en humanitaire grondslag.

Beloningsbeleid:
Binnen de stichting zijn twee cao’s van toepassing:

  • Werknemers van club- en buurthuiswerk worden beloond volgens de cao welzijn en maatschappelijk werk.
  • Werknemers die werkzaam zijn in de kinderopvang worden beloond volgens de cao kinderopvang.