Algemene informatie

Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is
een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle
leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Meer informatie »

Contactgegevens

Adres:

W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Telefoon:

0299 36 33 28

E-mail:

info@cbwedamvolendam.nl

 

PIM

Onderdeel van Aandachtgroepen

PIM is een inloopmiddag voor mensen die door verschillende gebeurtenissen in het leven minder goed in hun vel zitten, waar het tijdelijk even niet zo lekker mee gaat, die een beperkt netwerk hebben of die zich eenzaam voelen. Iedereen is welkom om kennis te maken en nieuwe mensen te leren kennen. U staat er niet alleen voor. Door (nieuwe) contacten en gesprekken met anderen hopen we dat u zich gesteund voelt.

De inloop is iedere maandagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur in ‘De Singel’, Versteeghsingel 5B in Edam. We praten dan met elkaar over dingen en gebeurtenissen die we allemaal mee maken, over zaken waar we moeite mee hebben, over zelfrespect en over steun aan elkaar. Eén keer in de zes tot acht weken komt een geestelijk verzorgster vanuit Dijk en Duin langs om met elkaar bepaalde thema’s uit het dagelijkse leven te bespreken.De data voor bezoek van de geestelijk verzorger in 2019 zijn: 21 januari, 18 maart, 20 mei en 1 juli. Na de zomervakantie 2019 volgen nog 2 bijeenkomsten, deze data volgen.

Samen wandelen
Eén keer per maand wandelen we samen. Dit start weer op maandag 11 februari 2019 en is vervolgens elke tweede maandag van de maand. Voor het wandelen verzamelen we op die maandagen om 13:00 uur bij de Singel, drinken koffie en thee en gaan daarna een klein uurtje wandelen. Bewegen in eigen tempo staat voorop. Iedere keer wordt een ander rondje door of om Edam gelopen. Wandelen is goed voor de conditie. Buitenlucht doet een mens goed en heeft een positieve invloed op de manier van denken en doen. Bij slecht weer blijven we binnen. Samen wandelen is gratis.

Wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met Wendy Sas van de SMD (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening)
via w.sas@smdzw.nl of 06-222 56 218