Algemene informatie

Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is
een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle
leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Meer informatie »

Contactgegevens

Adres:

W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Telefoon:

0299 36 33 28

E-mail:

info@cbwedamvolendam.nl

 

Nazorg Supportproject

Onderdeel van Aandachtgroepen
Sinds 2007 is het vrijwillige onderdeel van de voormalige nazorg voor getroffenen, het Supportproject, ondergebracht bij het Club- en Buurthuiswerk Volendam. Het supportproject is inmiddels verder ingebed in de organisatie. Dit houdt in dat de supporters ook breder mogen worden ingezet. Het project is afgescheiden van de professionele nazorg, die is ondergebracht bij de Gemeente Edam-Volendam als onderdeel van het WMO+loket. Er is samenwerking tussen het WMO+ loket, Supportproject en de andere bij de nazorg betrokken organisaties. Deze professionele nazorg valt onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente.
Op hoofdlijnen zijn de activiteiten van het Supportproject te verdelen in individuele koppelingen, groepsbijeenkomsten van lotgenotengroepen, gespreksgroepen ter ondersteuning van de lotgenotencontacten en activiteiten voor getroffenen en projecten.
Activiteiten
In 2012 zijn er nog steeds vijf groepen lotgenoten die regelmatig bij elkaar komen, namelijk twee moedergroepen, een vadergroep, een grootoudergroep en een groep die de activiteiten organiseert. Het Supportproject wordt gerund door het CBW, zonder inmenging van de Vrijwilligersmakelaar. Alle bijeenkomsten worden in de PX gehouden. Onder activiteiten vallen b.v. dagje uit, fietstochten, kerststukjes maken voor moeders, wijnproeven, een sportieve dag voor vaders en een gezamenlijke broodmaaltijd voor grootouders.

Wilt u meer informatie?
Dan kunt u altijd bellen met Kantoor CBW, telefoon 0299-363328, of met onze coördinator
van het Nazorg Supportproject: Joke Zwarthoed, telefoon 06-21924182.