Algemene informatie

Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is
een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle
leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Meer informatie »

Contactgegevens

Adres:

W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Telefoon:

0299 36 33 28

E-mail:

info@cbwedamvolendam.nl

 

Invident

Onderdeel van Aandachtgroepen
Invident is een stichting die opkomt voor de belangen van blinden en slechtzienden in Edam-Volendam. Sinds 2000 bestaat er een activiteitengroep, opgezet vanuit het CBW, die als werkgroep voor de uitvoering zorgt. Invident wil dat bij de gehele bevolking van Edam-Volendam een beter begrip ontstaat over de situatie van visueel beperkte personen. Zowel in het belang van de betrokkenen zelf als van de hele gemeenschap. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een leefbare omgeving waarin iedereen zich veilig kan voelen en onvoorwaardelijk deel uitmaakt van de gemeenschap.
In de gemeente Edam-Volendam wonen enkele honderden visueel beperkten. De mobiliteit van een blinde is minimaal: buitenshuis is hij of zij afhankelijk van de partner, of van een geleidehond. Meestal is het maatschappelijke isolement enorm en wordt de wereld verengd tot de eigen woning. Wie op latere leeftijd blind wordt – en dat geldt voor de meesten van de blinden en slechtzienden in de gemeente – ervaart een geweldig geestelijk trauma. In 2002 is daarom de stichting Invident opgericht, geleid door het bestuur, een coördinator en een aantal vrijwilligers.
Invident wil in de toekomst, waar nodig, bepaalde zorg- en hulpverleningsactiviteiten ontplooien: contact leggen met diverse instanties maar ook met de huisartsengroep, die slechtzienden kunnen doorverwijzen naar zowel de specialist als Invident. Door actief te zijn op deze gebieden, beoogt Invident de drempel voor nieuwe deelnemers te verlagen. Bewezen is dat lotgenotencontact de beste manier is om persoonlijke problematiek te verwerken en na verloop van tijd een plaats te geven.
Activiteiten
Iedere vrijdagavond organiseert de stichting Invident sociaal-culturele en educatieve activiteiten voor blinden en slechtzienden. Te denken valt aan vaste clubavonden, computercursussen, wandelen en creatieve activiteiten als b.v. het maken van herfst- en kerststukjes, het maken van mozaïeken, het versieren van kaarsen en het werken met klei. Het bezoeken van theatervoorstellingen is ook altijd een geliefd onderdeel van de activiteiten, terwijl natuurlijk het traditionele, maar oergezellige, bingo ook niet mag ontbreken. De leden kunnen, indien nodig, worden opgehaald en teruggebracht. Hierdoor wordt de partner ontlast, wordt het sociale isolement verbroken, wordt lotgenotencontact mogelijk en worden technieken aangeleerd die het maatschappelijk functioneren vergroten. Op die manier ontdekken onze visueel beperkte medeburgers nieuwe mogelijkheden bij zichzelf en wordt hun zelfvertrouwen versterkt. Door het contact met lotgenoten krijgen de deelnemers voorbeelden aangereikt hoe ze hun persoonlijke problematiek kunnen overwinnen. Invident voert daarnaast actie ten aanzien van obstakels en benodigde aanpassingen in het straatbeeld, eveneens om de mate van zelfstandigheid van blinden en slechtzienden te vergroten. Er is altijd voldoende deskundige leiding aanwezig.

TIJD EN LOCATIE:
Deze avonden worden iedere vrijdagavond van 19:15 tot 21:30 uur (van september t/m mei)
gehouden in het clubgebouw ’t Nest (Foksiastraat 1b in Volendam).
KOSTEN: € 50,- per half jaar
Wilt u meer informatie?
Dan kunt u altijd bellen met de coördinator van Invident, ,
telefoon: of e-mail: info@invident.nl
ANBI Gegevens