Algemene informatie

Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is
een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle
leeftijdgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Meer informatie »

Contactgegevens

Adres:

W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Telefoon:

0299 36 33 28

E-mail:

info@cbwedamvolendam.nl

 

Aandachtgroepen

In iedere samenleving zijn er groepen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben om hun plek in de samenleving te vinden. Uiteraard is dit ook het geval binnen de gemeente Edam-Volendam. Het CBW zet zich in voor deze mensen. Onze doelstelling bij aandachtgroepen is het in contact brengen van mensen, het creëren van laagdrempelige ontmoetingsplekken, het wellicht aanwezige sociale isolement verkleinen, het vergroten van kennis en vaardigheden over de betreffende onderwerpen en bovenal willen we voorkomen dat mensen afhaken als deelnemer aan de samenleving door hun extra aandacht en begeleiding te geven en hen te steunen voor zover dat nodig is. Heel simpel gezegd: We willen het leven aangenamer maken van mensen die extra aandacht nodig hebben.
Wilt u iets meer weten over een van deze drie onderwerpen, dan hoeft u hieronder alleen maar even een van de kopjes aan te klikken.
We onderscheiden de volgende aandachtgroepen in Edam-Volendam:

ChillAut
Bestemd voor: jongeren vanaf de middelbare schoolleeftijd met ASS.
Vrouwengroep in De Singel
Iedere woensdagochtend komen vrouwen van allerlei nationaliteiten samen om elkaar te ontmoeten, Nederlands te praten en de Nederlandse cultuur beter te leren kennen.
PIM
PIM is een inloopmiddag voor mensen die door verschillende gebeurtenissen in het leven minder goed in hun vel zitten, waar het tijdelijk even niet zo lekker mee gaat, die een beperkt netwerk hebben of die zich eenzaam voelen.
Invident
Het kweken van begrip en het bieden van ontspanning en creativiteit aan mensen met een visuele handicap.
Ontmoet ons
Vluchtelingen koken voor hun buren.
Kook eens mee
Mannengroep Edam-Volendam voor vluchtelingen/ anderstaligen
Nazorg Supportproject
Nazorg aan de getroffenen van de Nieuwjaarsbrand.